Servicemeddelanden från NypsCentralen

 

 • 2019-11-13
  Åtgärdat: Nyps 2020 – problem med rapporter
  Tidigare hade användare problem med åtkomst till rapporter i Nyps 2020. Nu är felet åtgärdat.
  Läs mer
 • 2019-10-01
  Åtgärdat: Problem att starta Nyps 2020
  Tidigare drabbades användare av ett långsamt Nyps 2020 och diverse felmeddelanden visades. Nu är felet åtgärdat.
  Läs mer
 • 2019-09-19
  Åtgärdat - Fel i radsummeringar i budget
  Gäller Nyps 2020, projektmedel och de regionala strukturfondsprogrammen. I ärendebudgeten visas NaN i radsummeringarna för medfinansiering och direktfinansierade kostnader. Beräkningar för stöd genomförs korrekt. Felet rättades 2019-09-20, kl 10.30.
  Läs mer
 • 2019-08-15
  Driftsstörningarna lösta
  Förra veckans dritsstörningar i ett antal av Tillväxtverkets system är lösta.
  Läs mer
 • 2019-08-14
  Driftstörningen löst
  De störningar i Tillväxtverkets system som vi har haft på morgonen ska nu vara lösta.
  Läs mer
 • 2019-07-10
  Uppdatering av Nyps 2020 – rättar fel med EU-projekten
  Nyps 2020 uppdateras för att åtgärda ett fel som drabbar sökande vid ansökan om utbetalning i EU-projekten. Uppdateringen medför ett kortare driftstopp på alla Nyps-system, inklusive Min ansökan.
  Läs mer
 • 2019-06-27
  Problem i ansökan om utbetalning i Min ansökan (ERUF och projektmedel)

  För vissa stödmottagare inom ERUF och projektmedel som hanteras i Nyps 2020 kan det uppstå problem då användaren ska skicka in sin ansökan om utbetalning. Det gäller ärenden där det finns stora mängder dokument. Felsökning pågår och detta servicemeddelande uppdateras då mer information finns.
  Läs mer
 • 2019-06-17
  UPPDATERING: Problem med inloggning till Nyps
  Problemet med inloggning till Nyps är nu åtgärdat och inloggningen fungerar igen.
  Läs mer

Tillväxtverket