Åtgärdat - Fel i radsummeringar i budget

Gäller Nyps 2020, projektmedel och de regionala strukturfondsprogrammen. I ärendebudgeten visas NaN i radsummeringarna för medfinansiering och direktfinansierade kostnader. Beräkningar för stöd genomförs korrekt. Felet rättades 2019-09-20, kl 10.30.

Avslutat

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket