Problem i ansökan om utbetalning i Min ansökan (ERUF och projektmedel)


För vissa stödmottagare inom ERUF och projektmedel som hanteras i Nyps 2020 kan det uppstå problem då användaren ska skicka in sin ansökan om utbetalning. Det gäller ärenden där det finns stora mängder dokument. Felsökning pågår och detta servicemeddelande uppdateras då mer information finns.

Felet uppstod troligen i samband med version 17 som driftsattes 22 maj.

En rättning har redan genomförts vilket gör att ärenden med upp till drygt ett tusen dokument kan hanteras och ansökan om utbetalning går att skicka in.

Nu visar det sig att i ärenden med fler dokument fortfarande drabbas av felet, vilket leder till att ansökan om utbetalning inte kan skickas in. Antalet dokument är alltså orsaken men i skrivande stund har vi inga siffror.

Tänk på att inskickandet av ansökan om utbetalning ofta tar lång tid. Det kan i vissa fall snurra i flera minuter innan bekräftelsen dyker upp.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket