Om Nyps

Nyps är förkortningen för ärendehanteringssystemet "Ny projekt- och stödärendehantering". Till Nyps finns e-tjänsten Min ansökan som gör det möjligt att hantera och skicka in ansökningar om stöd. Utdata från Nyps används bl a i Diver, Nypsbarometern och Projektbanken.

Systemet används för hantering av stöd inom det regionala utvecklingsområdet. Nyps används av stödsökande samt av de myndigheter och organisationer som beslutar om stöd ur de regionalpolitiska medlen. Systemet är i drift sedan senhösten 2007 och förvaltas av Tillväxtverket.

Just nu pågår ett större förändringsprojekt av Nyps för att modernisera systemets teknik, struktur och användarvänlighet. Projektet kallas Nyps 2020 och dess första fokus är att införa stöd för regionalfondens kommande programperiod Eruf 2014-2020.

Tillväxtverket