Om Nyps

Nyps är förkortningen för ärendehanteringssystemet "Ny projekt- och stödärendehantering". Till Nyps finns e-tjänsten Min ansökan som gör det möjligt att hantera och skicka in ansökningar om stöd. Utdata från Nyps används bl a i Diver, Nypsbarometern och Projektbanken.

Systemet används för hantering av stöd inom det regionala utvecklingsområdet. Nyps används av stödsökande samt av de myndigheter och organisationer som beslutar om stöd ur de regionalpolitiska medlen. Systemet är i drift sedan senhösten 2007 och förvaltas av Tillväxtverket.

För närvarande pågår ett förändringsarbete inom Nyps i syfte att modernisera systemets teknik, struktur och användarvänlighet. Det handlar i praktiken om ett helt nytt system som på sikt helt ska ersätta det gamla. De olika stödformerna inom det regionala utvecklingsområdet övergår successivt till det nya systemet. I dagsläget hanteras de projektbaserade stödformerna i det nya systemet och företagsstöden är planerade att hanteras från och med 2020.

Tillväxtverket