Användaravtal

 

Tillväxtverket tillhandahåller enligt förordning (2009:145) ett projekt- och stödärendehanteringssystem (Nyps). Tillväxtverket har tagit fram ett avtal i samråd med berörda organisationer för användandet av Nyps. Utgångspunkten för avtalet är att reglera ansvar och skyldigheter mellan användarorganisationerna och Tillväxtverket som tillhandahållare av Nyps.

Här nedan kan ni ta del av huvuddokumentet och dess bilagor. 

Huvuddokument:

AnvändaravtalPDF

Bilagor:

Administration inom användarorganisationenPDF

PersonuppgiftsbiträdesavtalPDF


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid 

Tillväxtverket