Kontakt

Nyps förvaltas av Tillväxtverket och är lokaliserat till kontoret i Östersund.

Besöksadress
Ringvägen 4

Postadress
Box 3034
831 03 Östersund

Supporttelefon: 08-681 94 40

Länk: Nyps servicesida

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket