Projektbanken

Projektbankerna är förteckningar över beviljade projekt och innehåller projekt fr.o.m. beslutsåret 2007.

Projektbanken Projektmedel

Här finns alla beviljade projektmedel i Nyps2020. Läs mer

Projektbanken EU-program

Här finns de projekt som beviljats stöd från de åtta regionala strukturfondsprogrammen och för det nationella regionalfondsprogrammet.

Här hittar du också projekt som ingår i Interregprogrammen Öresund-Kattegat-Skagerrak, Sverige-Norge, Nord och Botnia-Atlantica.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket