Bemyndigande

Det finns två flikar som innehåller rapporter som avser bemyndigandet. Bemyndigande Periodvis uppdateras vid specifika tidpunkter medan Bemyndigande Dagligen uppdateras dagligen.

Läs mer om Bemyndigande Periodvis

Läs mer om Bemyndigande Dagligen

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket