Support

Supporttelefon: 08-681 94 40

Länk: Nyps servicesida

Ditt supportärende

När problem eller fel uppstår i Nyps ska du snabbt och enkelt kunna få den hjälp eller det stöd du behöver.
Först ska du alltid kontakta din lokala support!
Kan inte din lokala nypssupport lösa supportärendet ska det föras vidare till Nyps centrala support.

Central support

NypsCentralen handlägger supportfrågor från er lokala support.
Central support:

  • ger användare behörigheter till programvaror och miljöer
  • består av experter inom olika systemområden och stödtyper
  • kommunicerar med drift och IT-support
  • rapporterar fel och för in förbättringar i systemet

Supporten är viktig

Först och främst ska du som använder Nyps i ditt arbete kunna få hjälp och stöd. Supporten ger med tiden en samlad kunskap om systemet och dess förbättringsområden. I NypsCentralen besvaras och behandlas frågor kontinuerligt.

Tillgänglighet och öppettider

NypsCentralen strävar efter att hålla supporten bemannad under kontorstid, varje dag samt att alltid återkoppla till anmälaren inom två arbetsdagar.


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid
Central support
Nyps supportärendeprocess

Tillväxtverket