Beställ utlysning

När du som användare vill få utlysningar och information om dem publicerade i Min ansökan behöver du skicka in rätt information till oss. Nedan listar vi vad din beställning ska innehålla.

Du som skickar in begäran om att få en utlysning publicerad ska göra det via Easit (Nyps servicesida). Du som jobbar på Tillväxtverket ska följa rutinerna i Guru och skicka med blanketten som redan efterfrågar uppgifterna nedan när du beställer en utlysning.

Utlysningar – företagsstöd

 • Namn på utlysning
  Vad ska utlysning/erbjudande heta.
 • Utlysningens start- och slutdatum
  Datum när utlysningen öppnar och stängs för ansökningar.
 • Beskrivning av utlysning
  Får max vara 500 tecken lång, inklusive blanksteg.
 • Förordning/paragraf (visas ej för sökande)
  Vilken förordning/stödform ska kopplas till utlysningen.
 • Anslag (visas ej för sökande)
  Om utlysningen ska finansieras med annat än ordinarie anslag, ange vilket. (Det går att ange flera valbara som väljs i handläggning)
 • Uppdrag (visas ej för sökande)
  Inom vilket uppdrag ska utlysningen vara knuten. (Det går att ange flera valbara som väljs i handläggning)

Utlysningar – projektmedel och EU-stöd

 • Namn på utlysning
  Vad ska utlysning/erbjudande heta.
 • Utlysningens start- och slutdatum
  Datum när utlysningen öppnar och stängs för ansökningar.
 • Mål
  -För EU-stöd kan utlysningen knytas till ett specifika mål
  -För projektmedel kan utlysningen knytas till en resultatkedja
 • Beskrivning av utlysning
  Får max vara 500 tecken lång, inklusive blanksteg.
 • Anslag (visas ej för sökande)
  Om utlysningen ska finansieras med annat än ordinarie anslag, ange vilket. (Det går att ange flera valbara som väljs i handläggning)
 • Uppdrag (visas ej för sökande)
  Inom vilket uppdrag ska utlysningen vara knuten. (Det går att ange flera valbara som väljs i handläggning)