Servicemeddelanden

Genom att prenumerera på NypsCentralens servicemeddelanden får du snabbt information om till exempel störningar eller fel i systemen och hur ni eventuellt kan komma runt problem. Våra servicemeddelanden finns också här på NypsCentralens webbplats.

Prenumerera på RSS-flöde

rss-ikon

RSS (Really Simple Syndication) är standard för att hantera nyhetsflöden över internet. I normalfallet behöver du bara klicka på en rss-länk för att skapa en prenumeration.

Tips för Outlook

Använder du Outlook kan du behöva starta prenumerationer manuellt.

RSS-prenumerationer i Outlook

Detta gör du genom att leta upp RSS-prenumerationer i mappfältet och högerklicka på denna. Välj Lägg till en ny RSS-feed...

En dialogruta kommer att öppnas.

prenumerera på servicemeddelanden

Kopiera in följande adress i fältet:

http://nypscentralen.tillvaxtverket.se/2.61ebecaa1237ac576d68000557/12.7c472cff15aea6af63e2d569.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8

Klicka på Lägg till.

Därefter kommer ytterligare en dialogruta att öppnas där du ska bekräfta att du vill lägga till denna RSS-feed i Outlook.

Nästa steg är att gå till: Arkiv > Alternativ > Avancerat > RSS-feeds.

Uppdatera automatiskt

Kryssa i rutan RSS-feedobjekt som uppdateras visas som nya.

Klicka OK.

Genom att göra detta kommer eventuella uppdateraingar i servicemeddelanden att visas om nya och olästa meddelanden i Outlook.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket