Vanliga frågor – Min ansökan

Min ansökan är en e-tjänst där du kan söka medel för Transportbidrag, Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, kommersiell service och innovation. Du kan även söka stöd till investeringar och företagsutveckling.

De vanligaste frågorna om Min Ansökan hittar du på e-tjänstens webbplats.