Utbildning

NypsCentralen har ett utbildningsprogram för Nyps som omfattar grundläggande ärendehantering och specifika områden inom Nyps administration.

Utbildningar som ges centralt ingår i licensen och bokade utbildningstillfällen kan alltid överlåtas inom organisationen.

De organisationer som använder Nyps kan själva genomföra utbildningar utifrån sina behov.

Vill ni ha besök?

Det finns naturligtvis fortfarande möjlighet att få Nypscentralen på besök. Vi har under åren hjälpt till med allt från renodlade handläggarutbildningar till utdata och analys, trimning av processer, införande av Min ansökan och mycket mer.

Dessa besök är kostnadsfria och kan skräddarsys så långt möjligt för att passa den egna organisationens behov.

Kontakta Anders Runnholm för att diskutera upplägg och bestämma tid för besöket.


anders.runnholm@tillvaxtverket.se

tfn 08-681 96 66

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket