Analys

Under de senare åren har intresset för uppföljnings- och analysfrågor vuxit. Nypscentralen erbjuder heltäckande utbildningar i våra analysverktyg. Från genomgångar av grunderna i Nypsportalen till avancerade utbildningar i Diver.

Det har vuxit fram en medvetenhet om all data vi har samlat i våra system. I takt med det här har behoven att plocka ut, sammanställa och bryta data på olika sätt utvecklats.

Det finns möjlighet för användarorganisationerna att själva uttrycka sina behov av uppföljning och analys. Utifrån behoven kan vi sy ihop ett utbildningspaket. Vi genomför sen utbildningen på lämpligt sätt, till exempel via en genomgång på videokonferens eller vid ett besök ute hos er.

Ansvariga för det här är Anders Runnholm och Åsa Adamsson, Nypscentralen, det är även till oss du vänder dig med dina utbildningsbehov.

Vi arbetar med att sammanställa ett filmbibliotek. I filmerna vi visar de vanligaste sakerna i våra analysverktyg. Filmerna är tänkta att ge dig en möjlighet att komma i gång med användandet på egen hand. Sen kan du gå en utbildning som fokuserar på att kunna ta ut specifika uppgifter.

Kontakt

Behöver du utbilda dig i våra system ska du kontakta:

Anders Runnholm, utbildningsansvarig
namn.efternamn@tillvaxtverket.se

Åsa Adamsson
namn.efternamn@tillvaxtverket.se