Analys

Under de senare åren har intresset för uppföljnings- och analysfrågor vuxit lavinartat.

Det har vuxit fram en medvetenhet om all data vi har samlat i våra system och i takt med detta har behoven att plocka ut, sammanställa och bryta data på olika sätt också utvecklats.

Nypscentralen erbjuder heltäckande utbildning i våra analysverktyg, från genomgångar av grunderna i Nypsportalen till avancerade Diverutbildningar.

Det finns möjlighet för användarorganisationerna att själva uttrycka sina behov av uppföljning och analys och att vi utifrån detta syr ihop ett utbildningspaket. Vi genomför sedan utbildningen på lämpligt sätt, till exempel via en genomgång på videokonferens eller vid ett besök ute hos er. Ansvariga för detta är Anders Runnholm och Åsa Adamsson, Nypscentralen och det är också till dessa du vänder dig med dina utbildningsbehov.

Under 2020 kommer också ett filmbibliotek att sammanställas, där vi visar de vanligaste handgreppen i våra analysverktyg. Dessa är tänkta att ge användarna en möjlighet att komma igång med användandet på egen hand, för att sedan kunna gå en utbildning som mer fokuserar på att kunna ta ut specifika uppgifter.

Kontakt

Har ni frågor, kontakta:

  • Anders Runnholm
  • namn.efternamn@tillvaxtverket.se
  • Åsa Adamsson
  • namn.efternamn@tillvaxtverket.se
Hjälpte informationen på sidan dig?