Lathundar

Som komplement till våra utbildningsfilmer har vi tagit fram olika lathundar. Den här kombinationen ska förenkla och förbättra dina självstudier.

Lathundarna beskriver enskilda moment i hanteringen av Nyps, Nyps 2020 och Min ansökan. De har skapats utifrån användarnas önskemål. Antingen genom direktkontakt med oss eller via inskickade supportärenden.

Kontakt

Om du har önskemål om något område som ska belysas i dessa lathundar, kontakta:

Anders Runnholm, utbildningsansvarig
namn.efternamn@tillvaxtverket.se