Nyps 2020

När Nyps 2020 rullades ut för användning, i den då nya strukturfondsperioden 2015, har Nypscentralen ansvarat för utbildningar i systemet.

Då i form av muntliga genomgångar och skriftliga manualer, nu i form av handläggarutbildningar och instruktionsfilmer.

I takt med att systemet utvecklas och flera stödtyper flyttar över till Nyps 2020, kommer vi att skapa fler underrubriker till den här sidan.
Mycket är naturligtvis gemensamt mellan de olika stöden, men vi tror att det blir tydligare om vi håller informationen samlad runt varje stödtyp.

Kontakt

Behöver du utbilda dig i våra system ska du kontakta:

Anders Runnholm, utbildningsansvarig
namn.efternamn@tillvaxtverket.se