Företagsstöd

Inför lanseringen av företagsstöd i Nyps 2020 anordnade vi ett antal fördjupade handläggarutbildningar. Du kan fortfarande utbilda dig i systemet via våra filmer och utbildningar.

Tanken var att deltagarna vid de här utbildningarna skulle kunna vara ett stöd i den egna organisationen.

För att underlätta arbetet och möjliggöra självstudier i hur Nyps 2020 fungerar för företagsstöd har vi skapat utbildningsfilmer.

Nypscentralen kan erbjuda skräddarsydda utbildningar ute hos användarorganisationer. Det kan handla om Nyps 2020 i allmänhet eller mer specifika områden.

Kontakt

Behöver du utbilda dig i våra system ska du kontakta:

Anders Runnholm, utbildningsansvarig
namn.efternamn@tillvaxtverket.se