Företagsstöd

Inför utrullningen av Nyps 2020 inom företagsstöden, anordnade vi ett antal fördjupade handläggarutbildningar

Tanken var att deltagarna vid dessa kurser skulle kunna vara behjälpliga som ett stöd vid utrullningen inom den egna organisationen.

För att underlätta detta arbete och möjliggöra självstudier i hur Nyps 2020 fungerar för företagsstöd, har vi skapat ett filmbibliotek som ni hittar under självstudier.

Under 2020 kommer vi även att kunna erbjuda skräddarsydda utbildningar ute hos användarorganisationerna. Det kan handla om Nyps 2020 i allmänhet, företagsstöd eller projektmedel, eller om uppföljnings- och analysfrågor.

Kontakt

Har ni frågor, kontakta:

  • Anders Runnholm
  • namn.efternamn@tillvaxverket.se
Hjälpte informationen på sidan dig?