Projektmedel

I samband med utrullningen av projektmedel i Nyps 2020 tog vi fram ett filmbibliotek, som visar de vanligaste handgreppen i systemet.

Detta är tänkt att ersätta de tidigare skriftliga materialen och har så här långt visat sig vara effektivare i sin kommunikation med handläggare på olika organisationer.

I en förlängning är det tänkbart att vi kommer att anordna traditionella handläggarutbildningar, men tills vidare löser vi de utbildningsbehov som uppstår inom detta område med instruktionsfilmer och besök hos användarorganisationerna.

Kontakt

Har ni frågor, kontakta:

  • Anders Runnholm
  • namn.efternamn@tillvaxtverket.se
Hjälpte informationen på sidan dig?