Självstudier

Idag finns filmbibliotek framtagna för Nyps 2020 företagsstöd och projektmedel. Det ska förenkla och förbättra dina självstudier.

Utbildningsmaterial och manualer för gamla Nyps och Nyps 2020 Eruf finns, men i skriftlig form.

Att ersätta de skriftliga materialen med instruktionsfilmer är en satsning för att förenkla och förbättra dina självstudier. Kommunikationen blir tydligare och vi når fler på ett enklare sätt. Även om en instruktionsfilm aldrig kan ersätta det personliga mötet i en utbildningssituation, når den en bra bit på vägen. Speciellt när det gäller de mest grundläggande delarna i systemet.

Du är varmt välkommen att kontakta Anders Runnholm om du märker att det saknas en film om något. Eller om du tycker att en befintlig film inte förklarar det du söker tillräckligt bra. Filmerna är relativt enkla att framställa och kan även produceras för support eller liknande.

Vi kommer även ta fram instruktionsfilmer för våra analysverktyg.

Här kan du hitta instruktionsfilmerlänk till annan webbplats.

Kontakt

Behöver du utbilda dig i våra system ska du kontakta:

Anders Runnholm, utbildningsansvarig
namn.efternamn@tillvaxtverket.se

Hjälpte informationen på sidan dig?