Utveckling

Tillväxtverket förvaltar Nyps. NypsCentralen arbetar med kravfångst och prioriteringar för Nyps, Nyps analys och Min ansökan.

I förvaltningsorganisationen benämns området som ändringshanteringsprocessen och består av kravfångst, beredning, prioritering, planering, systemutveckling, testning samt dokumentation.
Normalt resulterar arbetet i två till fyra nya versioner av Nyps per år och innehåller förbättringar, nya funktioner samt rättningar av fel. Systemutvecklingen utförs av Nyps tekniska förvaltning på Tillväxtverket.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket