Nyps analys

Nyps analys / Diver

Nyps analys utvecklar nya modeller och vidareutvecklar befintliga modeller i Diver, förvaltar Projektbanken, Nypsstatistik och Nypsbarometern.


Diver

Utveckling av nya modeller och vidareutvecklar befintliga modeller.


Nyps statistik

Gemensamma rapporter framtagna utifrån rapporteringskrav och önskemål. Tillgängliga för alla Nypsanvändare.


Nypsbarometern

Med Nypsbarometern kan du följa den dagliga verksamheten på ett enkelt och snabbt sätt. Tillgänglig för alla Nypsanvändare.


Nypskartor

Med Nypsbarometern har du möjlighet till uppföljning med hjälp av kartor för geografiska bestämningar. Tillgänglig för alla Nypsanvändare.


Projektbanken

En sökbar databas där det finns korta sammanfattningar av beviljade projekt. Projektbanken är tillgänglig för allmänheten och länkar finns från berörda organsiationers hemsidor.


Kontaktperson
Åsa Adamsson
asa.adamsson@tillvaxtverket.se
08-681 95 39

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket