Kom igång med företagsstöd

Ansökanstyperna inom Stöd till investeringar och företagsutveckling, Innovation samt Kommersiell service är generella vilket innebär att de ser lika ut oavsett till vilken mottagande organisation de skickas. Det går snabbt att komma igång!

En ansökan inom Stöd till investeringar och företagsutveckling samt Innovation är anpassade för att passa de olika stödformerna inom förordningarna 2015:210 och 2015:211. Det finns i dagsläget sju olika ansökanstyper:

  • Stöd till investeringar och företagsutveckling
  • Konsultcheck
  • Affärsutvecklingscheck
  • Mikrostöd
  • Samverkansprojekt
  • Innovationsbidrag
  • innovationslån

I Kommersiell service finns tre ansökanstyper:

  • Servicebidrag
  • Hemsändningsbidrag
  • Särskilt driftstöd i sårbara och utsatta lägen

Tänk på att:

Varje ansökanstyp har ett antal vallistor och vissa av dessa är centralt styrda, till exempel kostnadsslag. Andra vallistor som till exempel betalningsätt (BG, PG och Konto) och etableringsform äger ni själva möjligheten att konfigurera.

Det finns organisationer som idag inte kan registrera ärenden inom vissa stödformer. Det beror på att agressokonfiguration saknas. Kontrollera i Nyps Inkorg vilka stödformer ni har.

1. Åtkomst till Min Ansökan för test

http://utbildning.minansokan.selänk till annan webbplats

- Registrera konto med din e-postadress.

2. Standardformulär

Det finns formulär för samliga företagsstöd (utom KS/landsbygdslån och förhandsbesked).

3. Information och rutiner

Ni kommer att länka till Min ansökan från er webbplats eller motsvarande. Vilken information kommer ni att behöva lägga ut? Har ni speciella anvisningar/instruktioner för de olika ansökningarna?

Då ni senare är igång och börjar ta emot elektroniska ansökningar kommer ni att behöva manuellt kontrollera i Nyps om nya ansökningar inkommit. Normalt behöver man diarieföra inom kort och skicka bekräftelse till den sökande. Ni bör därför ha en rutin för att frekvent kontrollera i Nyps för att fördela och eventuellt byta till rätt detaljerad stödtyp.

4. Beställ

Skicka in beställning via servicesidan (typ: Nyps). Skriv Beställning av formulär i rubriken.

Om ni vill ha en unik adress för det manuella signeringsunderlaget, lägg in denna i beställningen. Det går att ha olika adresser för respektive ansökanstyp.

Meddela om ni behöver hjälp med konfiguration av vallistor.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket