Nyps2020 information

Insamling av konfiguration - Företagsstöd

 

Nästa leverans av Nyps2020 är version 19.0

Kodstopp: 1 november

Systemtest: 4 - 14 november

Acceptanstest: 15 november

Produktionstest: 18-19 november

Driftsättning: 20 november

 

Innehåll i leverans:
- Nytt stöd i Projektmedel, basprojekt
- Inbetalning av förskott, möjligt att avräkna kvarstående utbetalt förskott innan
man avslutar ärendet.
- Diverse buggfixar


Innehållsansvarig: Anders Sötterman

Release Notes


Version 4.0 (1 April 2015)

Version 4.1 (29 Maj 2015)

Version 5.0 (19 Aug 2015)

Version 5.1 (16 Sept 2015)

Version 6.0 (12 Dec 2015)

Version 7.0 (30 Mars 2016)

Version 7.1 (18 Maj 2016)

Version 8.0 (15 Juni 2016)

Version 9.0 (19 Okt 2016)

Version 9.1 (14 Dec 2016)

Version 9.2 (18 Jan 2017)

Version 10.0 (5 April 2017)

Version 11.0 (17 Maj 2017)

Version 12.0 (20 Sept 2017)

Version 12.1 (11 Dec 2017)

Version 13.0 (26 april 2018)

Version 14.0 (21 Nov 2018)

Version 15.0 (9 Jan 2019)

Version 16.0 (13 Mars 2019)

Version 17.0 (22 Maj 2019)

Version 18.0 (16 Sept 2019)

Tillväxtverket