Ansökansfrågor – företagsstöd

Här kan du som jobbar med Nyps 2020 eller du som vill söka stöd se vilka frågor som ska besvaras i Min ansökan för företagsstöd.

Grundfrågor

Du kommer att behöva besvara grundfrågorna oavsett vilket stöd du söker.

Specifika frågor

Beroende på vilken typ av stöd du söker kommer du även behöva svara på de specifika frågorna.

Hjälpte informationen på sidan dig?