Ansökansfrågor – företagsstöd

Som arbetande på våra användarorganisationer eller sökande vill du kanske veta vilka frågor som ska besvaras i Min ansökan för företagsstöd? I så fall har vi samlat frågorna här.

Grundfrågor

Du kommer att behöva besvara grundfrågorna oavsett vilket stöd du söker.

Specifika frågor

Beroende på vilken typ av stöd du söker kommer du även behöva svara på de specifika frågorna.

Hjälpte informationen på sidan dig?