Bakgrundsfrågor

Här kan du se grundfrågorna som handlar om bakgrundsfrågor i Min ansökan. Informationstexterna är den information du kan läsa i Min ansökan om du behöver veta mer om själva frågan.

Beskriv företagets bakgrund, nuvarande eller planerade verksamhet och affärsidé. Det går även bra att komplettera er beskrivning genom att bifoga er affärsplan sist i ansökan under rubriken bilagor.

Informationstext

Beskriv vilken position ni har på marknaden, vilka era kunder och konkurrenter är samt hur ni ser utvecklingen på kort och lång sikt.

Informationen behövs för att förstå företagets verksamhet och vad du vill utveckla. Sist i ansökan under rubriken bilagor finns möjlighet att ladda upp de dokument du vill komplettera ansökan med. 

Om ni har miljömål, beskriv vilka de är och varför ni har satt målen.

Informationstext

Här kan ni ange hur ni arbetar med till exempel energieffektivisering och hur ni har målsatt det arbetet. Ni kan även ange hur ni följer ert klimatavtryck eller om ni har andra mål som till exempel minskad vattenförbrukning, minskade utsläpp eller minskat råvarusvinn. Om företaget inte har miljömål behöver ni inte skriva något.

Svaret är en del i underlaget för att bedöma företagets betydelse för frågor som är viktiga för den lokala och regionala utvecklingen. Till exempel samhällsansvar, långsiktighet och konkurrenskraft.

Om ni tagit över verksamheten från ett annat organisationsnummer ange det numret nedan.

Informationstext

Vi behöver informationen för att kunna kontrollera eventuellt tidigare beviljade stöd.
Vid övertagande av företag/organisationsnummer kan skyldigheter för det beviljade
stödet följa med under några år efter beviljandet. 

För att bevilja stöd måste löner och andra anställningsvillkor vara jämförbara med vad som följer av tillämpligt kollektivavtal.

Informationstext

Vi ställer inte krav på att företaget ska ha kollektivavtal. Däremot ställer vi krav på att de anställda har löner och anställningsvillkor som är jämförbara och acceptabla. 

Om ni har personalmål beskriv vilka de är och varför ni har satt målen.

Informationstext

Här kan ni ange hur ni arbetar med att exempelvis minska sjukfrånvaro, rekrytera rätt kompetens, jämnare könsfördelning och hur ni målsatt det arbetet. Har ni andra mål som till exempel tydlig arbetsfördelning, rimliga förväntningar på vad personalen ska leverera, tydligt kommunicerade målbilder, minskning av överbelastning etcetera, anger ni detta.

Om företaget inte har personalmål behöver ni inte skriva något.

Svaret är en del i underlaget för att bedöma företagets betydelse för frågor som är viktiga för den lokala och regionala utvecklingen till exempel samhällsansvar, långsiktighet, konkurrenskraft.