Investeringen

Här kan du se grundfrågorna som handlar om investering i Min ansökan. Informationstexterna är den information du kan läsa i Min ansökan om du behöver veta mer om själva frågan.

Beskriv investeringen och vad den kommer att leda till på kort och lång sikt. För tips om vad vi vill veta, läs vidare i hjälptexten.

Informationstext

Beskriv bakgrunden till investeringen och hur den kommer att påverka företaget. Beskriv varför den behövs och vilka resultat du räknar med, till exempel omsättningsförändring och nya produkter. Innebär investeringen kostnads-, energi- och/eller processeffektivisering, minskad miljöpåverkan, digitalisering, marknadsföring eller kompetenshöjning?

Beskriv även vilken marknadsutveckling du ser för företaget de kommande åren. Vad händer om du inte genomför investeringen?

Avser stödet till exempel en konsultinsats ska du ange vilken period den pågår. Kostnader för investeringar före det datum du sänder in din
ansökan kan du inte få stöd för.

Informationstext

Vi behöver veta vilken period ni vill ha stöd. Det hjälper oss att bedöma er möjlighet till att få det. Stöd kan endast ges för investeringar som tidigast påbörjas i samband med att ansökan skickas in.

Gör en uppskattning och ange hur många ni tror att ni kan anställa
(heltidsanställda) i och med investeringen. Tror ni er kunna anställa tre personer på 50 procent skriver ni 1,5.

Informationstext

Uppgiften behövs för att vi ska kunna rapportera till departementet som i sin tur använder det som underlag i kommande budgetpropositioner. Fördelningen mellan kvinnor och män är viktig statistik för jämställdhetspolitiken.

Om satsningen inte innebär några anställningar förklara gärna det i kommentarsfältet.