Kontaktuppgifter och bilagor och bilagor

Här kan du se grundfrågorna som handlar om kontaktuppgifter i Min ansökan. Informationstexterna är den information du kan läsa i Min ansökan om du behöver veta mer om själva frågan.

Här lägger du till kontakter som är viktiga för din ansökan. Namn, telefonnummer, e-post och kontakttyp.

Informationstext

Det är bra om vi har kontaktuppgifter till rätt person när vi tar beslut om stöd eller till exempel har frågor gällande utbetalningar. Det gör så att vi kan ha en snabbare handläggning.  Tänk på att ange kontakter inom företaget såväl som kontaktperson hos annan finansiär.

För vissa större stöd krävs en extern kontrollant. Hör med beslutande myndighet vad som gäller för ditt stöd.

Här kan du bifoga dokument till din ansökan. Till exempel offerter eller er affärsplan. Då behörig firmatecknare inte undertecknar ansökan ska en fullmakt bifogas.