Stödspecifika bakgrundsfrågor

Här kan du se stödspecifika bakgrundsfrågor som riktar sig till nystartade företag eller forsknings- och utvecklingsprojekt i Min ansökan. Informationstexterna är den information du kan läsa i Min ansökan om du behöver veta mer om själva frågan.

Har ert företag beslutat om utdelning av vinst?

Du kan få stöd om du ännu inte beslutat om vinst sedan företaget startades.

Informationstext

För att kunna få stöd får inte företaget delat ut vinst eller beslutat om att dela ut vinst.

Är företaget börsnoterat?

Ja eller nej?

Informationstext

För att kunna få stöd får inte företaget vara börsnoterat.

Har företaget bildats genom en företagskoncentration?

En företagskoncentration, se hjälptexten för definition, innebär att man slår samman flera företag eller förvärvar företag.

Informationstext

För att kunna bevilja ett företagsstöd får inte ditt företag vara registrerat för mer än 5 år sedan. Det innebär att vi kollar vilket av företagen som har varit registrerat längst.

En företagskoncentration definieras av:

  1. Att två eller flera tidigare självständiga företag slås samman.
  2. Att antingen en eller flera personer, som redan kontrollerar minst ett företag, eller också att ett eller flera företag genom förvärv av värdepapper eller tillgångar, genom avtal eller på annat sätt direkt eller indirekt får kontroll över ett eller flera företag eller delar därav.

1 kap. 9 § konkurrenslagen

Vilka kompetenser har nyckelpersoner som är viktiga för företaget/investeringen/projektet?

Ange person, utbildning, yrkesmässig bakgrund och företagarerfarenhet. Bifoga gärna CV för dessa personer sist i ansökan.

Informationstext

Information om de personer som finns inom bolaget ger en bild av hur ni satt samman bolaget och era förutsättningar.

Avser investeringen forskningsutveckling vill vi ha information om den eller de personer som kommer involveras i FoU-projektet, antingen som forskningsutförare eller sakkunnig beställare av forskning från extern part (till exempel universitet).

Vilken är den aktuella forsknings- och utvecklingsnivån i den egna verksamheten?

Beskriv nivån i företaget samt vilken kompetens som finns i företaget för att genomföra projektet.

Informationstext

Stödet ska bidra till en ökad innovationshöjd och för att kunna bedöma det behöver vi information om nivån idag.

Vilka kompetenser har nyckelpersoner som är viktiga för företaget/investeringen/projektet?

Ange person, utbildning, yrkesmässig bakgrund och företagarerfarenhet. Bifoga gärna CV för dessa personer sist i ansökan.

Informationstext

Information om de personer som finns inom bolaget ger en bild av hur ni satt samman bolaget och era förutsättningar.

Avser investeringen forskningsutveckling vill vi ha information om den eller de personer som kommer involveras i FoU-projektet, antingen som forskningsutförare eller sakkunnig beställare av forskning från extern part (till exempel universitet).