Bild på en blå EU-flagga med gula stjärnor på.

EU:s programperiod 2021 - 2027

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programperioden. Det innebär bland annat att du ska kunna söka projektmedel i Min ansökan.

Översikten av utvecklingen delar vi in olika perioder. Tanken är att du ska få en bra syn på vad vi utvecklar under vilken period. Det ska även vara tydligt vilka aktörer som berörs av vad och när.

Se vad vi har jobbat med under tidigare genomförda utvecklingskvartal.

Oktober - december 2021

I och med den nya programperioden ska Nyps 2020 och Min ansökan hantera 15 olika program. Flera av dem har unika ansökansformulär. Varje program har sin målstruktur med resultatkedjor och indikatorer.

Observera att programmen ännu inte är beslutade och vi utvecklar mot ett rörligt mål. En viktig milstolpe är 21 oktober då vi siktar på att ser över delar eller hela utvecklingsplanen för programmens behov av startdatum.

I ansökan om stöd vill förvaltande myndigheter kunna se stödmottagarens partners och övriga finansiärer tydligare i budgeten. Hos vem kostnader uppstår och hur dessa ska finansieras. Ett specifikt behov är möjlighet att besluta om separata stödandelar för olika samverkanspartners i ett projekt.

Under 2022, då Min ansökan öppnar upp för nya EU-stöd, vill vi ge förvaltande myndigheter möjlighet att själva länka direkt till sina utlysningar. Detta gör det enklare för stödsökande att snabbt hitta rätt utlysning i rätt program.

Januari – mars 2022

Utvecklingsarbetet med de nya programmen fortsätter. Migrationsverket är först i tur. De öppnar systemet för ansökningar före årsskiftet och polisen under första kvartalet.

För Tillväxtverket gäller elva olika EU-program som planeras att öppna under andra kvartalet. Två interregprogram hos länsstyrelserna i Jämtland och Norrbotten siktar också på öppning i andra kvartalet.

Den gamla tid- och aktivitetsplanen bygger på aktiviteter och delaktiviteter med start- och slutdatum och kostnad. Vi vill ge sökande bättre förutsättningar att beskriva sina projekt utifrån förändringsteori.

Därför behöver aktiviteter smartare vävas samman med andra frågeställningar i ansökan. Vi arbetar för att kunna införa den förbättrade tid- och aktivitetsplanen i befintliga ärenden hos de myndigheter som öppnar sina stöd tidigare.

Det blir en del allmänna förändringar i projektbudgeten i ansökan om stöd inom de nya EU-programmen. Dels delar vi inte längre upp kostnader och finansiering över tid i de regionala programmen och dels delas finansiärer upp utifrån om de själva samverkar i projektet eller inte.

Projektbudgeten är central i ansökan om stöd och behöver fungera smidigare i webbläsare för bättre interaktion med användaren.