Bild på en blå EU-flagga med gula stjärnor på.

EU:s programperiod 2021 - 2027

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programperioden. Det innebär bland annat att du ska kunna söka projektmedel i Min ansökan.

Översikten av utvecklingen delar vi in olika perioder. Tanken är att du ska få en bra syn på vad vi utvecklar under vilken period. Det ska även vara tydligt vilka aktörer som berörs av vad och när.

Se vad vi har jobbat med under tidigare genomförda utvecklingskvartal.

Januari – mars 2022

Utvecklingsarbetet med de nya programmen fortsätter. Migrationsverket är först i tur. De öppnar systemet för ansökningar före årsskiftet och polisen under första kvartalet.

För Tillväxtverket gäller elva olika EU-program som planeras att öppna under andra kvartalet. Två interregprogram hos länsstyrelserna i Jämtland och Norrbotten siktar också på öppning i andra kvartalet.

Den gamla tid- och aktivitetsplanen bygger på aktiviteter och delaktiviteter med start- och slutdatum och kostnad. Vi vill ge sökande bättre förutsättningar att beskriva sina projekt utifrån förändringsteori.

Därför behöver aktiviteter smartare vävas samman med andra frågeställningar i ansökan. Vi arbetar för att kunna införa den förbättrade tid- och aktivitetsplanen i befintliga ärenden hos de myndigheter som öppnar sina stöd tidigare.

Det blir en del allmänna förändringar i projektbudgeten i ansökan om stöd inom de nya EU-programmen. Dels delar vi inte längre upp kostnader och finansiering över tid i de regionala programmen och dels delas finansiärer upp utifrån om de själva samverkar i projektet eller inte.

Projektbudgeten är central i ansökan om stöd och behöver fungera smidigare i webbläsare för bättre interaktion med användaren.

April - juni 2022

Vi lägger till engelska som språk i Min ansökan. Det här ska underlätta för våra sökande inom det kommande interregprogramet Aurora. Deras ansökansformulär och informationen runt det kommer att finnas på både svenska och engelska.
Vi har även utvecklat så att alla allmänna sidor, i Min ansökan, (sidor du kommer åt utan att logga in i tjänsten) går att läsa på båda språken.

Du kommer att hitta möjligheten att byta språk längst ner till höger när du besöker Min ansökan.

För att underlätta för våra sökande att hitta rätt i Min ansökan har vi jobbat med ett område vi kallar Vägen till Min ansökan.

Målet är att guida våra användare till rätt program, utlysningar och ansökansformulär. Arbetet har drivits fram genom användningstester med projektägare där vi tagit fram och provat ett antal olika varianter av lösningar.

Utifrån det här har vi byggt en lösning där vi har skapat en unik organisationssida för respektive organisation som använder Min ansökan. Vi har även byggt till en möjlighet att länka direkt till antingen organisationssidan eller direkt in till respektive utlysning i Min ansökan. Varje myndighet får själv välja hur den vill göra utifrån arbetssätt och rutiner.

Ansökan och beredning av inkommen ansökan för de tre interregprogrammen, Aurora, Öresund Kattegat Skagerak (ÖKS) och Sverige-Norge kommer vara redo att användas under maj.

Sökande kan dock inte söka stöd från programmen i Min ansökan förrän de startar sina ansökanomgångar senare i år.

Inför programstart kommer vi att göra ett uppföljningsarbete för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Vi jobbar kontinuerligt för att upplevelsen i Nyps 2020 och Min ansökan ska vara så bra och användarvänlig som möjligt.

Med siktet inställt på slutet av maj kommer vi färdigställa en första version av förbättrad möjlighet för projektägare och handläggare/rådgivare att kommunicera via Min ansökan.

Ett förbättringsområde är möjligheten att komplettera ansökan via Min ansökan. Utgångspunkten är att vi i första hand ska möjliggöra det här för ansökningar inom den nya programperioden. Baserat på utvecklingsarbetets storlek kommer vi utvärdera att införa möjligheten för projekt i nuvarande programperiod.
Målet med förbättrad kommunikation i Min ansökan är att öka rättssäkerheten, användarvänligheten och att underlätta kommunikationen för alla parter.

Mer detaljerad information följer på kommande demotillfällen, i nyheter på Nypscentralen och i vårt nyhetsbrev.

I juni färdigställer vi möjligheten för projektägare inom Polisens och Migrationsverkets program att rapportera på sina projekt. Det innebär att den sökande kan ansöka om att få sin finansiering utbetald.

Arbetet ligger till grund för fortsatta förbättringar av ansökan om utbetalning i både Nyps 2020 och Min ansökan för samtliga program. Se ansökan om utbetalning steg 2. Vi jobbar därför med det här på både kort och på lång sikt i arbetet.

I juni färdigställer vi möjligheten att söka finansiering i Min ansökan och beredning av inkommen ansökan i Nyps 2020 för Tillväxtverkets samtliga nio regionalfondsprogram. Det här gäller även Fonden för rättvis omställning. Arbetet möjliggör programstarten senare i år.

Möjligheten för projektägare att rapportera och ansöka om utbetalning i Min ansökan kommer att utvecklas senare. Den ska färdigställas till att det är dags att rapportera.
Det här gäller även beredningen av utbetalningsansökan.

Juli - september 2022

Under semesterperioden kommer nypsutvecklingen fokusera på kvalitetssäkring. Vi ska även färdigställa det sista delarna av systemet för att möjliggöra programstart av samtliga program inom regionalfonden.

Oktober - december 2022

Mot slutet av året har vi som målsättning att färdigställa möjligheten att rapportera och ansöka om utbetalning för projektägare för projekt som bedrivs inom regionalfonden. I arbetet ingår ytterligare förbättringar kring området inklusive rapportering mot indikatorer, rapportering av kostnader och så vidare.