Bild på en blå EU-flagga med gula stjärnor på.

EU:s programperiod 2021 - 2027

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programperioden. Det innebär bland annat att du ska kunna söka projektmedel i Min ansökan.

Översikten av utvecklingen delar vi in olika perioder. Tanken är att du ska få en bra syn på vad vi utvecklar under vilken period. Det ska även vara tydligt vilka aktörer som berörs av vad och när.

Se vad vi har jobbat med under tidigare genomförda utvecklingskvartal.

Juli - september 2022

Under semesterperioden kommer nypsutvecklingen fokusera på kvalitetssäkring. Vi ska även färdigställa det sista delarna av systemet för att möjliggöra programstart av samtliga program inom regionalfonden.

Oktober - december 2022

Mot slutet av året har vi som målsättning att färdigställa möjligheten att rapportera och ansöka om utbetalning för projektägare för projekt som bedrivs inom regionalfonden. I arbetet ingår ytterligare förbättringar kring området inklusive rapportering mot indikatorer, rapportering av kostnader och så vidare.