Bild på en blå EU-flagga med gula stjärnor på.

EU:s programperiod 2021 - 2027

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programperioden. Det innebär bland annat att du ska kunna söka projektmedel i Min ansökan.

Översikten av utvecklingen delar vi in olika perioder. Tanken är att du ska få en bra syn på vad vi utvecklar under vilken period. Det ska även vara tydligt vilka aktörer som berörs av vad och när.

Se vad vi har jobbat med under tidigare genomförda utvecklingskvartal.

Oktober - december 2022

Kort sammanfattat mål:
Genomföra en lyckad uppstart av den nya programperiod och en första utlysningsomgång med projekt som skapar nytta i samhället. Fortsätta förbättringsarbetet inför utlysningsomgång två.

Hur vi når målet:

 • Vi vill effektivisera handläggning av ansökan om stöd för EU-stöden. Det gör vi genom kontinuerlig systemförvaltning av nuvarande funktionalitet och se hur den kan förbättras.

Kort sammanfattat mål:
Möjliggöra finansiering av projekt som skapar nytta i samhället.

Hur vi når målet:
 • Insamling av person och organisationsuppgifter
  Vi ska sätta upp hantering av nytt organisationsregister i ansökansformulär för EU stöd. Till exempel Indikatororganisation, verkliga huvudmän, leverantörsorganisationer, rapportering av personuppgifter kopplat till indikatorer.
 • Ansökan om utbetalning - Regionalfonden och Fonden för rättvis omställning
  Vi sätter upp ansökan om utbetalning för Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning i Min ansökan och Nyps 2020.
 • Ansökan om utbetalning - Interreg
  Vi ska sätta upp ansökan om utbetalning för Interreprogrammen, Sverige - Norge, Aurora och Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) i Min ansökan och Nyps 2020.
 • Förbättra och effektivisera ansökan om utbetalning för samtliga EU stöd
  Det här görs genom kontinuerlig systemförvaltning av nuvarande funktionalitet och se hur den kan förbättras.
 • Göra det möjligt att jobba med återkrav av EU-medel
 

Kort sammanfattat mål:
Förbättra uppföljningsmöjligheten

Hur vi når målet:

 • Minska manuell hantering och öka rättsäkerheten genom en samordnad hantering av organisationer.
 • Förenkla rapporteringen till EU samt minska risken för fel. Automatisk rapportering till EU.