25 februari – avslutade ärenden visas inte längre under Mina ärenden

Från 25 februari visas inte längre avslutade ärenden i Nyps 2020 under Mina ärenden. Det här har varit en efterfrågad funktion då det med tiden kan bli svårt att få en överblick av Mina ärenden.

Du får fram avslutade ärenden genom sökfunktionen i systemet. Användare som är anknutna till ärenden kan fortfarande finnas kvar även när ärendet avslutas.