Våra utbildningar

Nypscentralens mål är att erbjuda de utbildningar som användarorganisationerna behöver, för att använda Nyps, Nyps 2020, Min ansökan och de olika analysverktygen på bästa sätt.

Tidigare har vi mest arbetat med utbildningar, där vi samlar kursdeltagare i Stockholm under en eller två dagar och kört en utbildning i det ämne som varit aktuellt. Denna typ av utbildningar har fortfarande sin plats, men under åren har paletten breddats och vi arbetar nu också med instruktionsfilmer, besök hos användarorganisationerna eller andra former av utbildning. Tanken är att formen ska kunna anpassas för att förmedla innehållet så bra som möjligt.

På dessa sidor kan du läsa mer om vilka utbildningar vi har planerade och ta del av filmer och utbildningsmaterial.

Alla våra utbildningar ingår i licenskostnaden, ni betalar alltså inget extra för detta.

Kontakt

Har du frågor om utbildningar, eller tankar och förslag om en utbildning som du och din organisation skulle behöva, kontakta vår utbildningsansvarige:

  • Anders Runnholm
  • namn.efternamn@tillvaxtverket.se
Hjälpte informationen på sidan dig?