Två personer som jobbar vid sina datorer.

Nyps 2020 och Nyps

Nyps 2020 är en ny version av systemet Nyps. Systemet hanterar stöd inom det regionala utvecklingsområdet. Nyps 2020 används av myndigheter och organisationer som beslutar om stöd ur de regionalpolitiska medlen.

Nyps 2020

Är ett egenutvecklat system som används av stödsökande, för handläggning och uppföljning. Systemet hanterar:

  • EU-stöden under programperioden 2014 -2020, programperioden 2021 - 2027 och Projektmedel.
  • Från 2020 handläggs även Företagsstöd i Nyps 2020, liksom en förenklad stödform kallad Basprojekt.

I systemet registreras, bereds och beslutas ansökningar om stöd, förskott, utbetalningar och återkrav. Nyps 2020 har en anpassningsbar informationsmodell för att lättare anpassa olika stödformer. Systemet har även en integrerad e-tjänst för ansökningar, den ingår i Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nyps

Nyps är ett ärendehanteringssystem. Det används för hantering av stöd inom det regionala utvecklingsområdet.

De som använder systemet är myndigheter och organisationer som beslutar om stöd ur de regionalpolitiska medlen och du som söker stöd. Systemet är i drift sedan 2007 och förvaltas av Tillväxtverket.

Till Nyps finns e-tjänsten Min ansökan. Den gör det möjligt att hantera och skicka in ansökningar om stöd. Utdata från Nyps används bland annat i Diver, Nypsbarometern och Projektbanken.

Använd Nyps-systemen via webbkontor/Citrix

Åtkomst till Tillväxtverkets webbkontor/Citrix Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..