Lokal klassificering i Nyps

Funktionen Lokal klassificering finns tillgänglig för alla användarorganisationer som har behov av att följa upp ärenden med hjälp av klassificeringar. Till exemplet om en region vill göra en uppföljning på sina regionala utvecklingsstrategier.

Vilka möjligheter finns det med Lokal klassificering?

Genom att klassificeras dina ärenden i Nyps finns möjligheten att följa upp klassificeringar i analysverktyget Diver och Nypsbarometern. Där går det att se hur alla ärenden fördelar sig, kopplat till de prioriterade områdena.

Användarorganisationen bestämmer själv vad de lokala klassificeringarna ska innehålla. Klassificeringarna kan anpassas beroende på om de ska användas för företagsstöd eller projektstöd.

Exempel

Exempel på hur en region kan använda sig av Lokal klassificering för att följa upp sin regionala utvecklingsstrategi.

Prioriterade områden:

 1. Stärkt innovationskraft
 2. Stärkt kompetensförsörjning
 3. Ökad hållbarhet
 4. Bättre regional sammanhållning

Exempel på hur en region kan använda sig av Lokal klassificering för att följa upp sin regionala utvecklingsstrategi. Vi utgår vi från oss att en regions har tre prioriterade områden och sex stycken delområden i sin utvecklingsstrategi.

Prioriterade områden:

 1. Ett gott samhälle
 2. En större region
 3. Innovation

Delområden

 1. Tillhör prioriterade målet Ett gott samhälle?
  1.1 Digitalisering
  1.2 Samverkan

 2. Tillhör prioriterade målet En större region
  2.1 Transporter
  2.2 Infrastruktur

 3. Tillhör prioriterade målet Innovation
  3.1 Kompetensförsörjning
  3.2 Besöksnäring

Hur fungerar funktionen lokal klassificering i Nyps?

Öppna ärendet som du vill klassificera. Gå till Handläggningsuppgifter i ärende-menyn och klicka på Lokal klassificering. På sidan Lokal klassificering finns en rullgardinsmeny med de områdena tillagda för organisationen och stödtypen. Välj det område du vill att ärendet ska klassificeras som. När du gjort ditt val klickar du på Spara, därefter är klassificeringen tillagd för ärendet.

Hur kommer jag i gång med Lokal klassificering för min organisation?

För att börja med arbetet med Lokal klassificering behöver du göra en beställning till Nyps support (Easit). Länk till annan webbplats.

 • Gör en beställning via formuläret Beställ Lokal klassificering. Beställningen skickas till Nyps support.
 • När du skickat in din beställning kommer du få en bekräftelse.
 • Supporten lägger till din organisations angivna klassificeringar för vald stödtyp.
 • När du organisations klassificeringsområden lagts till kan du börja använda funktionen och klassificera dina ärenden.

Bra att veta

 • Den lokala klassificeringen kan vid behov ändras genom att en ny beställning görs. Det går att ändra när du vill och hur många gånger du behöver.
 • När den lokala klassificeringen läggs till eller ändras måste ärendet uppdateras, en gul ruta visas i ärendet, där användaren kan godkänna uppdateringen.
 • Det går att följa upp hur ett ärende såg ut när det första ärendebeslutet fattades.
 • Det går att ha olika innehåll för den lokala klassificeringen för projektstöd och företagsstöd.
 • Du hittar Lokala klassificering i den vänstra ärende-menyn till under sektionen Handläggningsuppgifter.