Nätverkskablar instoppade i ett modem eller en server.

Support

När problem eller fel uppstår i Nyps ska du snabbt och enkelt kunna få den hjälp eller det stöd du behöver.

Ta först hjälp av din lokala support

Först ska du alltid kontakta din lokala support, det vill säga den person på din organisation som kan mest om Nyps. Kan inte din lokala nypssupport lösa supportärendet ska hen föra det vidare till Nyps centrala support.

Central support

Den centrala supporten är vi på NypsCentralen. Vi handlägger supportfrågor från er lokala support. Annat som vi gör och erbjuder:

  • Vi ger er användare behörigheter till programvaror och miljöer.
  • Vi har av experter inom olika systemområden och stödtyper.
  • Nypscentralen kommunicerar med drift och IT-support.
  • Vi rapporterar fel och för in förbättringar i systemet.

Anmäla ett supportärende

Anmälan av ett supportärende görs av den lokala supporten. Supportärendet anmäls till centrala supporten genom följande kanaler:

Använd i första hand

I andra hand

  • Telefon: 08-681 94 40, begränsad bemanning.

Gäller supportärendet tekniska problem avseende e-tjänsten Min Ansökan och lokal support inte är tillgänglig kan supportärende lämnas via sidan kontakta teknisk supportlänk till annan webbplats på e-tjänsten Min Ansökan.

Tillgänglighet och öppettider

NypsCentralen strävar efter att hålla supporten bemannad under kontorstid, varje dag samt att alltid personligen återkoppla till anmälaren inom två arbetsdagar.

Hjälpte informationen på sidan dig?