Nypsbarometern och Eruf-barometern

Barometrarna är verktyg för att snabbt och enkelt ta del av statistik från Nyps. Syftet med dem är att kunna följa det dagliga arbetet på ett enkelt och snabbt sätt. 

Målgruppen är främst beslutsfattare, programansvariga, handläggare och de som arbetar med uppföljning.

Barometrarna är ett komplement till Nyps och Diver. Djupare analyser kommer även fortsättningsvis att göras i Diver.

Hjälpte informationen på sidan dig?