Nypsbarometern och Eruf-barometern

Barometrarna är verktyg för att snabbt och enkelt ta del av statistik från Nyps 2020 och Nyps. Syftet med dem är att kunna följa det dagliga arbetet på ett enkelt och snabbt sätt. 

Du kommer åt barometrarna via Citrix.

Målgruppen är främst beslutsfattare, programansvariga, handläggare och de som arbetar med uppföljning. Barometrarna är ett komplement till Nyps och Diver. Djupare analyser kommer även fortsättningsvis att göras i Diver.