Nypsbarometern och ERUF-barometern

Barometrarna är ett verktyg för att snabbt och enkelt ta del av statistik från Nyps.

Syftet med barometrarna är att kunna följa den dagliga verksamheten på ett enkelt och snabbt sätt. Målgruppen är främst beslutsfattare, programansvariga, handläggare och de som arbetar med uppföljning.

Barometrarna är ett komplement till Nyps och Diver. Djupare analyser kommer även fortsättningsvis att göras i Diver.

Följ länkarna för att logga in:

Hjälpte informationen på sidan dig?