Dokumentation

Här hittar du hjälpsamma dokument, lathundar och guider.

Uppföljning

Åtkomst till Tillväxtverkets webbkontor

Nedanstående dokument hjälper dig att få åtkomst till Tillväxtverket webbkontor och de applikationer du har behörighet till.

Användaravtal

Tillväxtverket tillhandahåller enligt förordning (2009:145) ett projekt- och stödärendehanteringssystem (Nyps). Tillväxtverket har tagit fram ett avtal i samråd med berörda organisationer för användandet av Nyps. Utgångspunkten för avtalet är att reglera ansvar och skyldigheter mellan användarorganisationerna och Tillväxtverket som tillhandahållare av Nyps.

Övriga dokument