Det här händer i EU-arbetet

Utvecklingsarbetet med EU:s kommande programperiod, 2021-2027, är i full rullning. På det stora hela är Nyps 2020 byggt för att hantera EU-stöd men det finns några nyheter vi arbetar intensivt med.

Porträttbild på en man.

Daniel Madsén.

Ny mål- och indikatorstruktur

Förändringsteori får en central roll i programmen och ska vara en viktig del i hur projekten planeras och genomförs.

– Det här ställer nya krav på hur utlysningar utformas, hur projekt riggas och på vilket sätt projektansökningar fylls i, säger Daniel Madsén, produktägare.

Gemensam förordning

Common Provisions Regulation (CPR) är en gemensam förordning för många EU-fonder och ett försök till en enklare hantering av olika stöd. Ett enhetligt regelverk med mindre administration.
CPR omfattar:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).
  • Nya europeiska socialfonden (ESF+).
  • Sammanhållningsfonden (CF).
  • Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).
  • Fonden för inre säkerhet (ISF).
  • Asyl, migration och integrationsfonden (AMIF).
  • Det nya instrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI).

Fler målnivåer ska samsas i urvalsprocesser och när projekt följs upp. Det handlar om regionala och nationella mål inom regionala utvecklingsstrategier och nationell strategi, EU:s politiska mål samt FN:s mål inom Agenda 2030.

– Allt det här ska även ske i harmoni med hållbarhet, resultatkedjor, geografi med mera, säger Daniel Madsén.

Mer digitalt och automation i våra system

Till skillnad mot tidigare programperiod ska all korrespondens mellan förvaltande myndighet och stödmottagare ske digitalt.

– Det här kräver bland annat att vi försöker göra det möjligt att komplettera bilagor i Min ansökan. Och att kunna skicka digitala beslut via tjänsten, avslutar Daniel Madsén.