Ny stödkarta godkänd

EU-kommissionen har godkänt Sveriges nya stödkarta. Men den kan inte användas fullt ut förrän förordningen SFS 2015:211 har justerats.

Det här innebär att stöd kan beviljas enligt den gamla förordning SFS 2015:211 så länge. Den nya stödkartans områden fungerar alltså inte förrän förordningen har justerats.

Information om beviljning av nya regionala investeringsstöd i punktform

  • Kommissionen har godkänt Sveriges stödkarta för perioden 2022-2027.
  • Tills vidare avvaktar vi eventuella ändringar i berörda förordningar beträffande stödnivåer och stödområden.
  • Det går att fortsätta bevilja nya regionala investeringsstöd i stödområde A och B med nuvarande skrivningar i förordning 2015:211.
  • Mer information kommer i januari 2022 - efter julhelgerna.

Informationsansvarig: Corinne Uppman Helminen, tf enhetschef Kapitalförsörjning, Tillväxtverket.