Publicera flera dokument samtidigt i Nyps 2020

Onsdag 23 november planerar vi att lansera en förbättring i Nyps 2020. Den gör det möjligt för dig att publicera flera dokument samtidigt i ett ärende. Förbättringen gäller alla stödtyper i Nyps 2020.

I dagsläget när du vill publicera ett dokument från Nyps 2020 till Min ansökan har du behövt göra det en fil i taget. Med den nya förbättringen kan du välja flera dokument samtidigt och publicera dem. Det här skapar ett bättre arbetsflöde.

När använder jag funktionen?

Handläggare publicerar ofta dokument i samband med beslut och när de behöver kommunicera med sökande, till exempel via kompletteringar. Det här är alltså arbetssituationer vi tror att den nya funktionen kommer att underlätta.

Vilka typer av dokument kan jag ladda upp i Nyps 2020?

Dokumentformat du kan ladda upp i Nyps 2020:

 • .pdf
 • .txt
 • .doc
 • .docx
 • .xls
 • .xlsx
 • .ppt
 • .pptx
 • .pps
 • .odt
 • .ods
 • .odp
 • .odg
 • .rtf
 • .tif
 • .tiff
 • .svg
 • .jpg
 • .jpeg
 • .png
 • .zip