Företagsstöden - nytt sätt att jobba med kompletteringar

Företagsstöden var den första stödtypen där möjligheten att skicka kompletteringar mellan Nyps 2020 och Min ansökan infördes. På kvällen 29 mars ändras funktionen. Det kommer då bli möjligt för sökande att fritt skicka in kompletteringar gällande sin ansökan till handläggare.

När vi utvecklade kompletteringsfunktionen för företagsstöden gjorde vi så att du som handläggare måste efterfråga kompletteringar från den sökande för att hen skulle kunna komplettera ärendet. Vi gjorde så här för att vi ville vara försiktiga och minska risken för att sökande skickade en massa kompletteringar utan att det behövdes.

Sökande kan fritt skicka in kompletteringar

Nu har fler stödtyper fått en kompletteringsfunktion och där kan sökande fritt skicka in kompletteringar. Då vi inte har sett att sökande skickar in en massa onödiga kompletteringar kommer företagsstöden att få samma lösning.
På kvällen 29 mars uppdaterar vi våra system. Om allt går som tänkt med uppdateringen kan sökande fritt skicka in kompletteringar för företagsstöden.

Nyheten gäller ännu inte alla företagsstöd

Investeringsbidraget - kommersiell service har nyligen flyttats till Nysp 2020 och Min ansökan. Därför har den stödtypen fortfarande lösningen där handläggaren behöver efterfråga kompletteringar. Det kommer att ändras till den nya lösningen längre fram.

Det här gäller även stödet där drivmedelsstationer kan söka stöd för att korrosionsskydda markdragna rör.