Lägesrapporter - ny funktion för EU-stöden

29 mars lanserade vi lägesrapporter för ansökan om utbetalning i Min ansökan för vissa EU-stöd. Förbättringen leder till att vi får in uppgifter som strukturerad data i Nyps 2020 då den sökande fyller i informationen direkt i Min ansökan.

I förra programperioden samlades informationen i lägesrapporterna in via bilagor. Nu fylls det här alltså i direkt i Min ansökan i stället. Uppifter som lägesrapporten innehåller är bland annat hur det går för projektet, status och eventuella avvikelser och hinder som påverkar projektets resultat.

Varför har vi utvecklat funktionen

Vi vill minska antalet bilagor som kommer in i ostrukturerad form och situationer där du behöver efterfråga uppgifter på nytt från den sökande.

Det här kommer att underlätta arbetet för dig och den sökande. Du som handläggare får en bättre överblick av uppgifterna, direkt i Nyps 2020, i stället för att behöva leta efter dem i dokument.
Den sökande fyller i fler uppgifter på samma plats (i deras ansökan i stället för olika dokument) och hen behöver inte repetera information som vi redan fått in. Det här leder till att det blir lättare för den sökande att veta vad som förväntas av hen i alla led.

Vilka stöd gäller förbättringen?

Just nu gäller den Regionalfondens nio program och Fonden för en rättvis omställning. Nästa stöd att få funktionen implementerad är Öresund-Kattegat-Skagerrak.