Svar på era frågor - informations­träffen 1 mars

Här finner du frågor och svar som vi inte hann besvara under informationsmötet den 1 mars.

Tack för alla förbättringsförslag, vi tar med oss alla förslag.

Finansiering Regional Tillväxt

Den finns inte i Nypsportalen. Endast de ansvariga personerna på Regeringskansliet har tillgång.

När vi bestämt hur vi ska tillgängliggöra verktyget kommer vi att göra det tillgängligt.

Verktyget Finansiering Regional Utveckling visar aggregerade uppgifter men verktyget finns inte i Nypsportalen.

Statistiken är på en övergripande nivå. Inga indikatorer finns med. Därmed visas heller inte antal deltagande företag. Önskemål om mer detaljer finns.

Tillväxtverkets beviljade företagsstöd är med i statistiken men all data är på en övergripande nivå och det går inte att särskilja vilken organisation som beslutat vad.