31 augusti - tjänste­anteckningar förbättras

31 augusti lanserar vi ett antal förbättringar för tjänsteanteckningar i Nyps 2020. Du kan bland annat skapa egna mallar för dina tjänsteanteckningar och öppna tjänsteanteckningsloggen i en egen flik i webbläsaren.

I våras lanserade vi möjligheten att skapa och skriva tjänsteanteckningar direkt i Nyps 2020. Nu inför vi förbättringar av funktionen.

Du kan inte avsluta ärendet om du har utkast kvar

Försöker du att avsluta ett ärende som innehåller ett eller flera utkast av tjänsteanteckningar får du upp en påminnelse som förklarar att du behöver diarieföra utkastet eller ta bort det. Efter att du har gjort det kan du avsluta ärendet som vanligt.

Porträttbild av en man.

Andreas Duvhammar.

Vid några enstaka fall kan funktionen strula. Antigen avslutas ärendet utan att påminnelsen dyker upp eller så försvinner knappen "Avsluta ärenden" i Nyps 2020.

- Det här kan vara förvirrande till en början. Men du behöver bara gå in och diarieföra eller radera utkastet så kommer knappen tillbaka. Vi jobbar på att lösa båda problemen i kommande uppdateringar. Då kommer alla få påminnelsen, som det är tänkt, säger Andreas Duvhammar, produktägare vid Nypscentralen.

Öppna tjänsteanteckningar i egen flik

När du har öppnat tjänsteanteckningsloggen i Nyps 2020 ligger den i högra delen av din skräm. Nu kan du, via en knapp upp till höger, öppna loggen i en egen flik i webbläsaren.

- Något man ska tänka på gällande den här funktionen är att flikarna i webbläsaren automatiskt inte synkar med varandra. För att se anteckningen i Nyps 2020 behöver handläggaren spara tjänsteanteckningen hen har gjort i den fristående fliken. Hen ska sen uppdatera ärendet i Nyps 2020 för att tjänsteanteckningen ska synas där, säger Andreas Duvhammar.

Vi ser över möjligheterna med att det ska räcka att spara tjänsteanteckningen i det fria fönstret för att den ska synas direkt i Nyps 2020.

Tjänsteanteckningar - fler förbättringar

  • Skapa egna mallar.
    Skriver du många av dina anteckningar med till exempel samma rubriker? Då kan du nu skapa egna mallar som innehåller det du behöver för att sen använda dem när du skapar en ny tjänsteanteckning.
  • Anteckningen sparas automatiskt när du trycker på tillbakapilen i loggen.
  • Inbyggd scrollfunktion i tjänsteanteckningsloggen.
  • Om du hovrar över knappar och symboler i loggen får du information om dem.