Vad lanserades under uppdateringen 16 december?

Fredag 16 december uppdaterade vi våra system. Nedan kan du läsa kort och sammanfattad information om vad som lanserades. Mer detaljerad information om vissa förbättringar beskrivs i andra artiklar och utbildningsfilmer.

 • Ny funktion för tjänsteanteckningar: Handläggare kan bifoga filer och bilder till ett utkast på tjänsteanteckning.

 • Gemensam ansökan för projektmedel och EU-stöden. Funktionen kommer att underlätta för både sökande och handläggare att göra och jobba med fler ansökningar till samma projekt.
 • Ny tid- och aktivitetsplan (samma som för EU-stöden) kommer att utgöra ett bättre stöd i planering av projektet. Förändringen finns både i Nyps 2020 och Min ansökan - dock gäller den endast för ärenden omfattas av den nya nationella strategin. Det vill säga projektmedelsansökningar som kommer in efter årsskiftet.
 • Nya uppgifter anpassade till nationella strategin. Det här innebär att från och med årsskiftet kommer uppföljning att kunna ske utifrån den nya strategin.
  Läs vår guide för den nya nationella strategin.

 • Polisen (Bmvi, Isf): Vi har lagt till en checkbox vid signering/inskick av ansökan där sökande säkerställer att de inte skickar in sekretessmarkerad eller hemlig information i ansökan. Vi har gjort förändringen för att minska möjligheten att sånt material skickas in.
 • Polisen och Migrationsverket: Kontroll på plats har lagts in i Nyps 2020.
 • Förtydligad text om notiser till kontaktperson kopplad till rapporteringsperioder.
 • Fixat en bugg i budgeten som gjorde att när man tog bort en partner uppdaterades inte budgeten förrän man sparat.
 • Alla EU-stöd: Ändrat till korrekt validering på faktiskt avslutsdatum. Nu sker validering på det här värdet endast vid avslut av ärendet. Och valideringen tittar bara på om det finns något skrivet i fältet, inte vilka datumintervall handläggaren har angett.
 • Aurora: Lagt till fält på faktiskt avslutsdatum.
 • Aurora: Omformulerat fråga om double funding.
 • Migrationsverket: Lagt till handläggningsfråga: "Är du jävig? Ja/Nej"
 • Öresund-Kattegat-Skagerakk: Ny handläggningsuppgift om GEBR för artikel 20a.
 • Nyps admin: Ändrat från långnamn till kortnamn på specifika mål.
 • Nyps 2020 och Min ansökan: Uppdaterat indikatorer för godkända program för EU:s regionalfond och Fonden för en rättvis omställning.
 • Nyps 2020 och Min ansökan: Uppdaterat ansökansfrågorna och handläggningsuppgifterna i ansökan om stöd för EU:s regionalfond och Fonden för en rättvis omställning.
 • Nyps 2020 och Min ansökan: Diverse textändringar i ansökan om stöd för att förtydliga för stödsökande och handläggare inom EU:s regionalfond och Fonden för en rättvis omställning.

 • BankID inlogg: Vi har skapat en landningssida vid avbruten inloggning med bankid. På sidan finns information om att inloggning har avbrutits och var användaren kan vända sig vid misstänkt tekniskt fel.
 • Företagsstöd: Tagit bort så att blanksteg inte är ett värde som innefattas i valideringen. Det är gjort för att minska risken att sökande missar fylla i fält för att de inte får valideringsfel på grund av blanksteg.
 • I kontaktlistan döljer vi nu notifieringsboxen som är kopplad till rapporteringsperioder för de stöd där det inte är relevant.
 • Korrupta beslutshandlingar: Det upptäcktes korrupta beslutshandlingar där beslutsbrev saknades. Uppkomsten av felet är åtgärdat och de saknade beslutsbreven är återställda.
 • Förbättrad instruktion vid inloggning med BankID. Den som loggar in i Min ansökan med BankID uppmanas att uppge både e-postadress och telefonnummer.
 • Fixat en bugg som gjorde att ingresstexten till lägesrapporteringen för den nya programperioden (2021-2027) visades i ärenden som tillhör den gamla programperioden (2014-2020)
 • Aurora-programmet: Fixat en bugg som gjorde att ingen procentuell kalkyl skedde när man gjorde ändringar i kostnadsfältet.

Förbättringarna gällande Nyps analys lanserades 18 november 2022 - 14 december 2022.

 • Regionalfonden verifikatrapport (ERUF Verifikatrapport) från Nyps korrigerad enligt nya krav.
  Lanserades: 2022-11-18
 • Det går nu att söka på olika programtyper i Beredningsrapport för företagsstöd från Nyps.
  Lanserades: 2022-11-18
 • Efterregistrerad utbetalningar i företagsstöden går att se i modell 5003 och modell 5030 i Diver.
  Lanserades: 2022-11-21
 • Projektbanken uppdaterad enligt nya krav från EU-kommissionen.
  Lanserades: 2022-11-21
 • Sidorna för Beslutsrapport - Projektmedel/Företagsstöd/ERUF visas direkt utan fördröjning
  Lanserades: 2022-12-01
 • Lagt till beslutsrapport för Aurora att hämta från Nyps 2020
  Lanserades: 2022-12-02
 • Efterregistrerad utbetalningar i företagsstöden går att se i modell 5025 i Diver.
  Lanserades: 2022-12-05
 • Justeringsrapport för ansökan om utbetalning i ERUF - som tidigare endast fanns i Nyps 2020 finns nu också i Diver
  Leverans: 2022-12-05
 • Tydligare namn på stödtypsträdet i ERUF-modellerna i Diver.
  Lanserades: 2022-12-05
 • Kortnamn för politiskt mål, prioritering och specifikt mål finns nu i modell 5050 och 5005 i Diver.
  Leverans: 2022-12-05
 • En fix för avslutsdatum i modell 4261 i Diver.
  Leverans: 2022-11-21
 • Överföring av information från modell 4111 och modell 4120 i Diver till SAS-server är nu möjlig.
  Leverans 2022-11-22
 • Ny dimension "Slutavstämning Ankomstdatum" i modell 4130 i Diver.
  Leverans: 2022-12-12
 • Ersätt ekonomisk aktivitet med näringsgren för AURORA i modell 5050 i Diver.
  Leverans: 2022-12-12
 • Lägg till Godkända kostnader (utbet) i modell 5030 i Diver.
  Leverans: 2022-12-12

 • Buggrättning: Användare kan nu lägga till arbetsställe direkt när de lagt till en utländsk organisation i Nyps 2020. Det här blir sen synligt i Min ansökan.
 • Buggrättning: Sökande blir inte längre automatiskt inloggade i Min ansökan via webblänk i steget ”bekräfta min e-post”.
 • Teknisk förbättring: Komponenten ’Recoveries’ flyttad till Nyps 2020 för att få en enklare översikt av systemet vid större förändringar.
 • Teknisk förbättring: ”Spara-knappen” flyttad till Nyps 2020 front-end för enklare översikt av systemet vid större förändringar.
 • Teknisk förbättring: ”Case-modulen” flyttad till Nyps 2020 front-end för enklare översikt av systemet vid större förändringar.
 • Teknisk förbättring: Flyttat Angular-redux från ’TVV-Common’ till Min ansökan 2020 vilket minskar det totala kodberoendet.
 • Teknisk skuld: Delar av Angular-redux ersatta med Angular-ngrx som inte längre stöds och blockerar Angular uppgradering.

 • Korttidsarbete 2020 (Ny avstämning): Uppdaterat batchjobbet som läser in ny avstämning (individuppgifter) till databasen.
 • Korttidsarbete 2020 (Ny avstämning): Förbättrat historiken så att det inte loggas att en feletikett har tagits bort vid manuell inläsning.

Kontakta oss

Har du åsikter eller funderingar om informationen ovan kan du alltid kontakta vår support så hjälper vi dig med din fråga.