Bild på en dator. Bredvid den ser du en kaffekopp, glasögonfodral och en datormus.

Nyps analys

Nyps analys är teamet som jobbar med utdata för nypssystemen och relaterade tjänster. Information som finns strukturerat i Nyps och Nyps 2020 samlas in och används i olika system och tjänster.
Strukturerad information är klickrutor, belopp, rullistor eller andra val där du själv kan fylla i text.

Vad är Nyps analys?

Nyps analys jobbar med att samla in data för att kunna presentera uppgifter på ett samlat och tydligt sätt. Det här möjliggör uppföljning, analys och statistik av datan. Vill du ha svar på frågorna ”hur många?”, ”hur mycket?” eller liknande kan vi oftast hitta svaret.

Exempel på data vi samlar in

  • In- och utbetalningar i ärenden.
  • Uppgifter om sökande.
  • Geografiska uppgifter - med mera.