Nya förordningar - viktig information för ditt arbete

24 januari siktar vi på att uppdatera Nyps 2020 och Min ansökan med de nya förordningarna för företagsstöden.
Det här leder bland annat till att utlysningar med gamla förordningar stängs och byts ut till nya. För att få hjälp med att byta utlysningar på redan beslutade ärenden behöver du kontakta vår support.

Efter den planerade uppdateringen, tisdag kväll 24 januari, kommer alla regioners utlysningar för företagsstöd att stängas och bytas ut mot nya. Anledningen är att de nuvarande utlysningarna innehåller gamla förordningar.

Vad behöver jag tänka på?

När de nya förordningarna kommer på plats i Nyps 2020 och Min ansökan är det vissa grejer vi vill att ni ska tänka på - speciellt lite extra nu i början.

  • De nya förordningarna för företagsstöden gäller för alla beslut som fattas 2023 och framåt.
  • Ärenden som har kommit in i tidigare utlysningar, som därmed ser ut att peka på de gamla förordningarna, behöver ni regioner hantera.
    Det gör ni genom att byta utlysning på ärendena i Nyps 2020. Byt alltså från den gamla utlysningen till den nya. Det här gör du under rubriken Ärendeöversikt i Nyps 2020.
  • Ärenden som har hunnit beslutas under 2023, på de gamla utlysningarna, hanteras via vår support. I de här fallen behöver du alltså kontakta oss så löser våra utvecklare det.
  • Ärenden inom den så kallade blandade stödtypen Särskilt investeringsstöd & Företagsutveckling (2015:210 §13 och 2015:211 §§17-19) förs över till Särskilt investeringsstöd (2022:1467 §23).
    I den nya förordningen finns möjligheten att bevilja stöd för ”andra nödvändiga kostnader” i samband med investeringen. Därför behöver inte längre besluten baseras på två förordningar.
  • Tänk på att referenser till gamla förordningar kan finnas kvar i diverse dokument - till exempel mallar för beslutsbrev. Det är bra om du, som beslutsfattare och handläggare, håller ett extra öga på det här tills vi på Nypscentralen har hunnit att uppdatera dokumenten så att de innehåller de nya förordningarna.

Har du fler frågor?

Du kan alltid kontakta vår support om du tycker att något är oklart gällande de nya förordningarna så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig.