Nyps analys - förbättringar utanför den nya programperioden

Arbetsgruppen Nyps analys jobbar med att säkerställa data vi får in via våra system. Det här skapar möjligheten att följa upp sånt som Sveriges turism, status för projekt och mycket mer. I närtid har de bland annat fokuserat på stödet till drivmedelsstationer och en kartprototyp.

Nyps analys är teamet som jobbar med utdata för nypssystemen och relaterade tjänster.

Uppföljning av stödet för korrosionsskydd

I maj 2022 gjorde vi det möjligt att följa upp det nya stödet för korrosionsskydd på drivmedelstationer i våra system. Stödet går under stödtypen KS (Kommersiell service). Modeller i Diver har anpassats för stödet. De är bland annat transaktionsmodellen, som heter, m5003 och ärendemodellen - m5030. Modellerna anpassades utifrån kraven på uppföljning för stödet.

Nyps analys jobbar också på att skapa en rapport i rapportgeneratorn i Nyps 2020 för stödet.

Kartprototypen

För tillfället utvecklar vi en kartprototyp som visar geografisk fördelning av bifallna ärenden inom två olika anslagstyper i Sverige. De två anslagtyperna är:

  • Regionala tillväxtåtgärder 19:1:1
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden 19:1:3.

Kartan kommer bland annat att visa belopp och antal ärenden. Då det här är en prototyp har vi inte mer information att ge just nu - det kommer framöver.

Modell med kontaktuppgifter

Vi har skapat en ny modell i Diver - m5100. Där kan du se kontaktuppgifter för alla kontakter i ett ärende. I modellen hittar du information som e-post, telefonnummer, namn och roll.

Övrig utveckling

Nyps analys jobbar kontinuerligt med att åtgärda buggar som upptäcks och förbättra prestandan i våra system. De har även förbättrat Tillväxtverkets turismstatestik.

Förbättrad turismstatistik

Vi har inom turismstatistiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. jobbat med grafiska förändringar, generella förbättringar och bättre möjlighet att ladda ner excel-filer och pdf:er.

Vi kommer jobba vidare med att utveckla en engelskspråkig sida för turismstatistiken och jobba fram en portal för IBIS - Inkommande besökare i Sverige och svenskars resande.