Nyps analys - system och tjänster

Här kan du läsa om de olika system och tjänster som teamet Nyps analys utvecklar och ansvarar för.

ProDiver (Diver) är ett program där du kan analysera data vi samlar in via Nyps och Nyps 2020. Datan uppdateras varje dygn. En data-ändring som görs under dagen syns därmed dagen efter i Diver.

Uppgifter som läggs in strukturerat i Nypssystemen samlas in i Diver. Där kan vi och du, som användare, sen göra "dyk" bland alla olika uppgifter.

Strukturerade uppgifter är klickrutor, belopp, rullistor eller andra val där du själv kan fylla i text.

Är tillgänglig för användare inom Nyps-organisationerna. Den är en gemensam ingång till Nypsbarometern, ERUF-barometern, Projektbanken EU-program och Projektbanken Projektmedel.

Datan kommer från Diver. Fast via Nypsportalen är den mer lättöverskådlig och anpassad till information som ofta följs upp. Exempel på sån information kan vara geografi och stödsökande. Du kan även läsa projektbeskrivningar och filtrera information för olika program, beslutsår och liknande.

Läs mer om Nypsportalen.

Projektbankerna visar överskådlig information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om ärenden och är tillgänglig för allmänheten. Där kan du går det att söka på enskilda projekt och få information på en övergripande nivå.

Datan i projektbankerna kommer från Nypssystemen och Diver.

Apex är ett program vi använder för rapporter i Nyps 2020. Du hittar det under Rapportering - Rapportgenerator med färdiga rapporter i systemet.

Rapporterna är specifikt framtagna för att underlätta ditt arbete. Vi har bland annat gjort analyser om vad du som användare behöver för rapporter. Med hjälp av Apex behöver du inte heller sätta dig in i Diver för att få ut datan - den finns nu i rapporterna.

Datan i rapporterna (Apex) uppdateras och syns efter varje sparad ändring i ett ärende i Nyps 2020.

Vi arbetar kontinuerligt med Apexrapporter för att stämma av olika data kring uppföljning. Vi lägger inte upp rapporter i Apex du inte arbetar med kontinuerligt eller behöver realtidsdata för. I så fall ser vi helst att sökningen efter data sker i Diver. Du kan även se om informationen finns i Nypsbarometern.