Projektmedel

Alla beviljade ärenden i Nyps 2020 visas automatiskt i Projektbanken.

Projektbanken är obligatorisk för alla organisationer. Alla organisationer har fått en egen länk där organisationen är förvald.
Länken kan användas för publicering på organisationens egen webbplats eller andras.

Fyll i rätt information i Nyps

För att fullständig information ska visas i Projektbanken är det viktigt att fylla i korrekt information i Nyps. Projektbanken hämtar all information systemet och uppdateringen av informationen sker varje natt.
En del av informationen fylls i vid registrering i Nyps. Respektive handläggare är ansvarig att se till att informationen är korrekt och att all information finns för vart och ett projekten hen ansvarar för.

En bra beskrivning ger en bra helhetsbild

En korrekt projektbeskrivning är viktig för att ge en tydlig bild över projektet. Projektbeskrivningen ska vara en kort sammanfattning av projektet.Texten ska vara så beskrivande som möjligt. Du ska lätt kunna hitta rätt projekt vid en fritextsökning.

Exempel:
Ett turismprojekt bör lämpligen innehålla ord som turism, varumärke, destination etcetera.

Om ett projekt, av någon anledning, inte startar eller avbryts innan det är slutfört kan information om det skrivas in i fältet.