Tillgänglighets­redogörelse – beställ företags­information

Tillväxtverket står bakom tjänsten där du kan beställa information om företag som har sökt stöd för korttidsarbete. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Tillgänglighet för beställning av företagsinformation

Den här sidan beskriver hur tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av tjänsten är inte helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från tjänsten som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • R115, 1.1.1 (A)

Läs mer om hur vi brister i punkterna i våra webbriktlinjer.

Bristande förenlighet med lagkraven

Vi anvönder oss inte av bilder på tjänsten. Förutom Tillväxtverkets logga uppe till vänster. Den har ingen alt-text och därför kan inte en person med ett uppläsningsverktyg veta hur den ser ut.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av tjänsten.

  • Senaste bedömningen gjordes 7 juli 2021.
  • Tjänsten publicerades 2 augusti 2021.
  • Redogörelsen uppdaterades senast 7 juli 2021..